ForumUpload Photos
← PreviousNext →
1920 r.

Polish Forces

1920 r.

Wyłowione z Wisły przez polskich żołnierzy sowieckie sztandary,1920 r.

936 Views

11/19/2019

FacebookTwitter