PDA

View Full Version : Slovak army and regimestefanos
03-12-2012, 01:02 PM
Slovakia was a german puppet state. The Slovak leader was the Fr.Jozef Tiso.

monsignor Tsio, Slovak leader, with his ministers and his soldiers (photos 1,2,3,4)
6166616761686169
Tiso with the Slovak youth6170Tiso and his troops6171Tiso in Slovak monet, celebrating the 5th anniversary of Slovak State6172Fr.Tiso celebrating a catholic mass6173Slovak symbols61746175Slovakflag6176book6177Tiso with general Ferdinand Catlos6178Tiso speech6179Tiso and his government61806181Tiso and Vojtech Tuka (Slovak chanceler)6182Tiso with his government, Hitler, Tuka and other nazis6183618461856186618761886189Tiso with his leader, Fr.Andrej Hlinka (1864-1938)6190Hlinka Guard, the Slovak SA.6191619261936194Tiso and nazis6195Tiso6196Tiso and Göring6197Tiso celebrating mass61986199Tiso , Ribbentrop and other nazis6200Tiso, Ribbentrop,Dörnberg and other nazis6201Tiso in Berlin 19396202Tiso, Tuka, Hitler...62036204620562066207Tiso and Ribbentrop62086209Tuka and Tiso6210Girl salutes Tiso621162126213
Tiso and von Schirach621462156216621762186219622062216222622362 24622562266227
Catlos and his soldiers 6232 general Ferdinand Catlos 6233 Hans Frank shake hands with Catlos 6234 general Ferdinand Catlos and Wilhelm Keitel 62356237

leccy
03-12-2012, 01:34 PM
stefanos

Could you actually break down the images and give an explanation to them, as a wall of images with no info is a little hard to read and follow. You have posted many huge blocks like this now but there is no information for those of us not in the know.

Nickdfresh
03-12-2012, 02:49 PM
Yeah, instead of one big wall post, maybe break things down by category in a series of posts in a thread, and explain some names and dates....

stefanos
03-12-2012, 03:19 PM
stefanos

Could you actually break down the images and give an explanation to them, as a wall of images with no info is a little hard to read and follow. You have posted many huge blocks like this now but there is no information for those of us not in the know.

Ja, herr komandant!!!

tankgeezer
03-12-2012, 07:22 PM
Ja, herr komandant!!!
In the forums its more about discussion, than the images, which are used to further the involved discussion.And yes, fewer in a single post is better, no worries, you'll get the hang of it.

stefanos
03-12-2012, 07:23 PM
In the forums its more about discussion, than the images, which are used to further the involved discussion.And yes, fewer in a single post is better, no worries, you'll get the hang of it.
genau!

tankgeezer
03-12-2012, 08:22 PM
Sehr gut. Setzen Sie fort!

leccy
03-13-2012, 08:13 AM
Ja, herr komandant!!!

Nope I worked for a living.

buko1
07-19-2012, 03:54 PM
In first topic isn´t Slovak flag. Flag of Slovak republic 1939-1945 is same as today Russian flag (white, blue, red stripe withouth sign).http://fotw.net/images/s/sk_39.gif

stefanos
08-30-2012, 05:38 PM
In first topic isn´t Slovak flag. Flag of Slovak republic 1939-1945 is same as today Russian flag (white, blue, red stripe withouth sign).
http://www.loeser.us/flags/czech.html
Slovakian Flags 1939-1945

Slovakia seceded from Czechoslovakia in 1939 and allied with Hitler's coalition. The government of the First Slovak Republic, led by Jozef Tiso and Vojtech Tuka, became a puppet regime of Germany. Most Jews were deported from the country and taken to Nazi concentration camps during the Holocaust, although thousands of Jews remained to labor in Slovak work camps in Sered, Vyhne, and Nováky. President Tiso, using his presidential powers, has been credited with saving as many as 40,000 Jews during the war, although a total of 75,000 died in the Slovakian concentration camps.

After it became clear that the Russian Red Army was going to push the Nazis out of the eastern and central Europe, an anti-Nazi resistance movement launched a fierce armed insurrection, known as the Slovak National Uprising, in 1944. A bloody German occupation and a guerrilla war followed.

During World War II the "Slovenská Republika" used this flag as their national flag. They used the same flag charged with a black two-armed cross on a blank white shield with a black margin as their Slovakian State and War Flag.

jixingchen
08-30-2012, 08:14 PM
useful photos :)

buko1
08-31-2012, 01:48 PM
Slovakian Flags 1939-1945

During World War II the "Slovenská Republika" used this flag as their national flag. They used the same flag charged with a black two-armed cross on a blank white shield with a black margin as their Slovakian State and War Flag.

Sorry, but state flag isn´t war flag. State flag of Slovak republik 1939-1945 was same as Russian flag after 1991.

http://fotw.net/flags/sk-ww2.html

buko1
08-31-2012, 01:50 PM
Official material from Slovak parliament 1939 (in Slovak language):Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

19. Zpráva

ústavno-právneho výboru

k vládnemu návrhu zákona o štátnej vlajke, štátnej zástave, štátnom znaku

a štátnej pečati (tlač č. 15).

Ústavno-právny výbor rokoval o vládnom návrhu 16. júna 1939. Výbor obdržal veľmi pozoruhodný odchylný návrh na štátny znak. Uznal však, že súrnosť úpravy symbolov štátnej svrchovanosti prevyšuje záujem na prípadnom odchylnom riešení a preto odporúča snemu, aby prijal návrh vlády v tom znení, ako ho prepracoval výbor.

Zmeny, na ktorých sa výbor usniesol, sú len heral****y presnejším vyjadrením a systematicky odchylným usporiadaním matérie vládneho návrhu; do podstaty úpravy nezasahujú.

Ústavno-právny výbor odporúča aj prijatie rezolúcie — jej text nasleduje po návrhu zákona — na ktorej sa výbor usniesol podľa návrhu poslanca dr. H u ť k u.

V Bratislave 23, júna 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Anton Hudec v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa júna 1939

o štátnom znaku, štátnej pečati, štátnej vlajke a štátnej zástave.

Slovenský snem usniesol sa na tomto zákone:

§ 1.

(1) Znak Slovenskej republiky je tento: na červenom (cinober tmavý) zahrotenom štíte tri belasé (parížska belasá) končisté vrchy; na prostrednom vyššom vrchu je vztýčený strieborný kríž patriarchov; ramená kríža sú na koncoch mierne rozšírené.

(2) Podrobností znaku sú zjavné z prílohy A a B k tomuto zákonu.

§ 2.

(1) Na štátnej pečati je vyobrazený štátny znak (§ 1) s kruhopisom: "Pečať Slovenskej republiky". Priemer pečati je 45 mm (príloha C).

(2) Štátnou pečaťou sa pečatí pri slávnostných príležitostiach.

(3) Pečať Slovenskej republiky uschováva predseda vlády.

§ 3.

(1) Štátna vlajka sa skladá z troch rovnobežných polí v tomto poradí: biele, belasé (parížska belasá), červené (cinober tmavý).

(2) Pomer jednotlivých častí vlajky ie zjavný z prílohy D k tomuto zákonu.

§ 4.

Štátna zástava sa podobá štátnej vlajke, ale na rozdiel od tejto je tesne pripevnená na žrď a pomer jej dĺžky a šírky sa prispôsobuje okolnostiam (výška domu, šírka ulice atd.).

§ 5.

Štátne úrady, súdy, ústavy a podniky užívajú úradnú pečať, na ktorej je vyobrazený štátny znak (§ 1). V kruhopise je označenie príslušného úradu (súdu, ústavu, podniku) a jeho sídlo. Toto označenie treba uviesť vo všetkých prípadoch na prvom mieste v jazyku slovenskom. Priemer tejto pečati určia príslušné ústredné úrady; nesmie však dosahovať rozmerov štátnej pečati.

§ 6.

(1) Doterajšie právne ustanovenia, pokiaľ odporujú tomuto zákonu, sa zrušujú.

(2) Zákon tento nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykoná ho vláda, ktorá nariadením vydá ďalšie, podrobnejšie predpisy o užívaní štátneho znaku, štátnej ~ečati, vlajky a zástavy.

buko1
08-31-2012, 01:56 PM
War flag used military forces of Slovak republic outside of territory of Slovak republic. For example in Poland in 1939 and Soviet Union from 1941 to 1944.

State flag used as state symbol of Slovak republic.
There are pictures from official law:

State flag:
http://nd01.jxs.cz/277/711/6aa599529b_40431265_o2.gif

Sign of Slovak republic (1939-1945)
http://nd01.jxs.cz/881/478/53a2391bd9_40432597_o2.png