A Google search for the 1st class version Medal's name in Finnish (Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass) yielded this site (with a Google translation into English):
...